Pieteikties online
Pieteikties online
Kontaktinformācija
  • Adrese: Valmieras iela 5 Riga,
    LV-1005 Latvija
  • Tālr.: +371-8-000-33-22
  • Darba laiks: 9:00 - 19:00

Kondicionieru apmācība + sertifikāts

Automašīnu kondicionieru uzpilde un remonts, Autoklimats garantija

Auto kondicionieru apmācības kursi ir domāti auto apkalpošanas nozarē strādājošajam personālam.

Programma atbilst Eiropas Komisijas Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām, kurā ietvertas prasības par minimālajām zināšanām mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas uzbūvē, darbībā, kā arī apkopē. Regula nosaka arī šo zināšanu atestācijas kārtību.

Programma, kuru piedāvā Sia Gvidis sadarbībā ar uzņēmumu HMV- Systems Oy, ietver šādas tēmas:

  • Siltuma tehnikas pamatus
  • Klimata kontroles iekārtu darbības principi un uzbūve
  • Nozīmīgākās lietas par klimata kontroles iekārtu elektrosistēmu
  • Apkopi un diagnostiku
  • Klimata iekārtu automātiku

Šīs programmas sekmīga apguve dod pamatzināšanas, kas nepieciešamas darbā ar mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kā arī zināšanas, lai būtu iespējams sekmīgi kārtot eksāmenu, kas apstiprinās personas kompetenci Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām.


Programma tiek izmantota Somijā un ir atzīta par atbilstošu Eiropas Komisijas Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām. Kompānijas HMV-Systems Oy mācību programmu tulkojumi tiek izmantoti visā pasaulē personāla apmācībai un kvalifikācijas celšanai ar auto nozari saistītos uzņēmumos.

Eiropas Komisijas Regula 307/2008

prasības par minimālajām zināšanām mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas uzbūvē, darbībā

Uzzināt vairāk

Sertifikātu identificēšana

Jūs varat uzzināt Latvijā vai Igaunijā izdotu sertifikātu derīgumu

Uzzināt vairāk
load...