Pieteikties online
Pieteikties online
Kontaktinformācija
 • Adrese: Valmieras iela 5 Riga,
  LV-1005 Latvija
 • Tālr.: +371-8-000-33-22
 • Darba laiks: 9:00 - 19:00

Auto kondicioniera apkopes apmācība

Automašīnu kondicionieru remonts, Autoklimats

Gvidis EDU sadarbībā ar uzņēmumu HMV-Systems Oy, kuram ir 19 gadu pieredze auto transporta izglītības jomā, piedāvā auto diagnostikas un apkopes apmācības programmas.

Mācību tēmas auto diagnostikā un apkopē.

 • Dīzeļdzinēju uzbūve, darbības principi un to diagnostika.
 • Dīzeļdzinēju izplūdes gāzes un to reducēšanas sistēmas.
 • Elektroautomobiļi un hibrīdi. To uzbūve, diagnostika un remonta iespējas.
 • Osciloskopa un multimetra izmantošana. Elektrotehnikas pamatlikumi.
 • Automātisko pārnesumkārbu uzbūve un to darbība.
 • Benzīna dzinēju uzbūve un to darbības principi.
 • Gaisa kondicionēšanas sistēmas, to uzbūve un darbības principi.
 • Datu apmaiņa starp vadības blokiem, CAN, LIN un MOST.
 • Mērinstrumentu izmantošana, automašīnu dzinēju mehāniskā defektēšana.

Auto kondicionieru apmācības kursi ir domāti auto apkalpošanas nozarē strādājošajam personālam.

Programma atbilst Eiropas Komisijas Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām, kurā ietvertas prasības par minimālajām zināšanām mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas uzbūvē, darbībā, kā arī apkopē. Regula nosaka arī šo zināšanu atestācijas kārtību.

Programma, kuru piedāvā Sia Gvidis sadarbībā ar uzņēmumu HMV- Systems Oy, ietver šādas tēmas:

 • Siltuma tehnikas pamatus
 • Klimata kontroles iekārtu darbības principi un uzbūve
 • Nozīmīgākās lietas par klimata kontroles iekārtu elektrosistēmu
 • Apkopi un diagnostiku
 • Klimata iekārtu automātiku

Šīs programmas sekmīga apguve dod pamatzināšanas, kas nepieciešamas darbā ar mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kā arī zināšanas, lai būtu iespējams sekmīgi kārtot eksāmenu, kas apstiprinās personas kompetenci Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām.

Programma tiek izmantota Somijā un ir atzīta par atbilstošu Eiropas Komisijas Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām. Kompānijas HMV-Systems Oy mācību programmu tulkojumi tiek izmantoti visā pasaulē personāla apmācībai un kvalifikācijas celšanai ar auto nozari saistītos uzņēmumos.


Macību procesa prezentacijas video.

Interneta Vietnes sertifikātu identificēšanai:

Jums ir jāievada interneta vietnē savu vārdu un uzvārdu, lai varētu pārliecināties par Jūsu sertifikātu, kurš ir derīgs visā EU, klikšķiniet uz šīs saites .

Ja jums ir Latvijā vai Igaunijā izdots sertifikāts, spiediet šeit vai uz saites kutsekoda.ee

gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu

Regula nosaka, ka minimālās zināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām ir:

 • Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību
 • Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmās par aukstumnesējiem izmantojamo fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietošanu un īpašībām, šo gāzu emisiju ietekmi uz vidi (to globālās sasilšanas veicināšanas potenciāla skaitliskās vērtības saistība ar ietekmi uz klimata pārmaiņām)
 • Pamatzināšanas par Regulas (EK) Nr. 842/2006 un Direktīvas 2006/40/EK attiecīgajiem noteikumiem
 • Zināšanas par fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācijas standartprocedūrām
 • Rīcība ar aukstumnesēja balonu
 • Rekuperācijas komplekta pievienošana mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un atvienošana no tām
 • Rekuperācijas komplekta lietošana

Informācijai:

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 307/2008

gvidis-edu
load...