Atrast ceļu līdz servisam

11.13.2010 [1]

Auto kondicioniera apkopes apmācība.

Gvidis EDU sadarbībā ar uzņēmumu HMV-Systems Oy, kuram ir 19 gadu pieredze auto transporta izglītības jomā, piedāvā auto kondicionieru apmācības programmu.

Auto kondicionieru apmācības kursi ir domāti auto apkalpošanas nozarē strādājošajam personālam.

Programma atbilst Eiropas Komisijas Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām, kurā ietvertas prasības par minimālajām zināšanām mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas uzbūvē, darbībā, kā arī apkopē. Regula nosaka arī šo zināšanu atestācijas kārtību.

Macību procesa prezentacijas video.

Programama, kuru piedāvā Sia Gvidis sadarbībā ar uzņēmumu HMV- Systems Oy, ietver šādas tēmas:

• Siltuma tehnikas pamatus

• Klimata kontroles iekārtu darbības principi un uzbūve

• Nozīmīgākās lietas par klimata kontroles iekārtu elektrosistēmu

• Apkopi un diagnostiku

• Klimata iekārtu automātiku

Šīs programmas sekmīga apguve dod pamatzināšanas, kas nepieciešamas darbā ar mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kā arī zināšanas, lai būtu iespējams sekmīgi kārtot eksāmenu, kas apstiprinās personas kompetenci Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām.

Programma tiek izmantota Somijā un ir atzīta par atbilstošu Eiropas Komisijas Regulas 307/2008 izvirzītajām prasībām. Kompānijas HMV-Systems Oy mācību programmu tulkojumi tiek izmantoti visā pasaulē personāla apmācībai un kvalifikācijas celšanai ar auto nozari saistītos uzņēmumos.


  Vietnes sertifikātu idenficēšanai:

  Jums ir jāievada šajā interneta vietnē savu vārdu un uzvārdu, lai varētu parliecināties par Jūsu sertifikātu, kurš ir derīgs visā EU.

  

  

vai uz linka http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/

Ja jums ir Latvijā un Igaunijā izdots sertifikāts, spiediet šeit


  
 

Regula nosaka, ka minimālās zināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām ir:

• Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību

• Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmās par aukstumnesējiem izmantojamo fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietošanu un īpašībām, šo gāzu emisiju ietekmi uz vidi (to globālās sasilšanas veicināšanas potenciāla skaitliskās vērtības saistība ar ietekmi uz klimata pārmaiņām)

• Pamatzināšanas par Regulas (EK) Nr. 842/2006 un Direktīvas 2006/40/EK attiecīgajiem noteikumiem

• Zināšanas par fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācijas standartprocedūrām

• Rīcība ar aukstumnesēja balonu

• Rekuperācijas komplekta pievienošana mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un atvienošana no tām

• Rekuperācijas komplekta lietošana

Informācijai:

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 307/2008