Atrast ceļu līdz servisam

Kas izraisa alerģiju un nepatīkamās smakas?

Ilgstoši lietojot salona gaisa filtru, tā caurlaidība nepartraukti samazinās. Stipri piesārņotais gaisa filtrs var radīt darbības traucējumus salona ventilātoram, kā arī sabojāt citus elektronikas elementus, kuri kontrolē kondicioniera un salona apsildes darbību. Tapēc auto ražotāji rekomendē mainīt salona gaisa filtru ik pēc 15000 t/km vai 1 reizi gadā.

Pastāv divu veidu salona gaisa filtri:

 • Mikro auduma filtrs, kurš aiztur putekļus un netīrumus.

 • Aktivētās ogles salona gaisa filtrs, kurš aiztur putekļus un gāzveida piesārņojumu, kā arī ogļudeņradi.

Salona ventilators 1h laikā var radīt 300 kubikmetrus gaisa plūsmas. Kāds daudzums gaisa plūsmas būs izfiltrēts 1gada laikā caur salona gaisa filtru vai 15000 t/km, cik daudz netīrumu būs salona gaisa filtrā? Piesārņots salona gaisa filtrs var radīt nepatīkamas smakas un izraisīt stiklu svīšanu. Par netīru salona gaisa filtru liecina sīki putekļi uz priekšējā stikla. Stipri piesārņots gaisa filtrs var kalpot par iemeslu ventilācijas sistēmas pārkaršanai. Pārbaudiet savu salona gaisa filtru.!

Salona gaisa fitra nomaiņas cena ir atkarīga no patērētā laika t.i. vidēji no 7-30 eur.